Informatiemanagement wat kan het betekenen.

Voor veel van mijn collega’s IM (BVE) is het moeilijk om te duiden waar zij mee bezig zijn en wat de meerwaarde is van hun doen en laten. Simpelweg kan je stellen dat zij de vraag van de organisatie vertegenwoordigen en dat dat (mogelijk) op weerstand stuit. We doen dit tenslotte al jaren zo, waarom moet het nu ineens anders. Kennisnet heeft over de rol van IM enige tijd geleden een publicatie over vorm gegeven en die is naar mijn mening helder en duidelijk. Daarnaast vind ik de publicatie van Cap heel helder. Zij hebben een onderzoek gedaan naar de stand van zaken op dit moment (2012). Daar zie je de struggle ook heel helder aangegeven. Het is een nieuw werkgebied, met veel weerstand.

De eerste opmerking is (Are you in the driver’s seat of your information vehicle). Het antwoord is  meestal nee, je bent opkomend / worstelend van onder uit de organisatie naar deze positie. De informatiemanager is tenslotte een nieuw fenomeen. Een lastig mens, met vervelende vragen. Daar kunnen bestaande structuren behoorlijk in de weg zitten.

Wat verder in het document kom je tegen dat een een enkeling een hele afdeling heeft. In het onderwijs moeten we dit naar mijn mening nog ontdekken. Uiteraard ben je dan beter in staat een tevreden gebruikersgroep te organiseren. Functioneel beheer hoort onder verantwoordelijkheid van de IM organisatie. Beheren is tenslotte echt wat anders, dan de vraag van de organisatie vorm te geven. Je moet meer zijn dan een loket en een partner worden van de organisatie. Dat is een spel, vraagt geduld, maar uiteindelijk zal je een organisatie krijgen die kan functioneren als een Cloudmakelaar en de vraag van de organisatie adequaat vertegenwoordigd. Dat vraagt om keuzes, lef en daadkracht. Wij (#Nova College) zijn nog onderweg, hebben een mooi IM plan, afspraken hoe we met elkaar omgaan en moeten het nu gaan doen. Ik ben benieuwd waar we eindigen.

Lang geleden

Ik geef onmiddellijk toe dat het lastig is om elke keer weer een Blog te maken / c.q. te vullen. Er gebeurt van alles en om die reden is er genoeg te melden. Je moet daarom ook tijd maken dit te delen. Juist dat laatste is lastig en ik ik kan dan ook echt jaloers zijn op diverse collega’s die dit wel doen. Voor dit moment wil ik kort melden, dat er afgelopen week weer een heel interessante bijeenkomst van kennisnet is geweest voor informatiemanagers. Het verslag is nog niet af, maar duidelijk is dat er een hele stapel uitdagingen liggen. Ook de bijeenkomst van SaMBO-ICT voor CVB’ers is in deze interessant. Zie een gedeelte van de nieuwsbrief van SaMBO hieronder:

Programma MBOcloud – En dan nu: aan de slag!
Er is sinds de vorige nieuwsbrief veel gebeurd: zowel de taskforce als een aantal bestuurders als SURF en Kennisnet willen concreet aan de slag met de realisatie van MBOcloud (de MBOcloud-hub) Er is ondertussen een ‘kwartiermaker’ (Koen van der Drift) aangesteld voor de eerste fase van het project. In de maanden tot de zomervakantie moet onder zijn aansturing een grote klus worden geklaard:

 • Verankering op bestuurlijk niveau
 • Afronding Businesscase incl. governance
 • Uitwerking/vertaling functioneel beeld naar een programma van eisen
 • Routekaart realisatie/implementatie

Meer weten over het MBOcloud-programma?
De volgende documenten zijn beschikbaar op de programma-site

 • Folder MBOcloud 2014 – Een snel overzicht over het programma af te drukken op folderformaat
 • Functioneel Beeld MBOcloud – Toekomstvisie MBOcloud in functionele beelden, hoe werkt het voor een student, docent, etc?
 • Handreiking – Regie op de regie: Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud

Geplande presentaties:

 • Kennisnet Ambassadeursbijeenkomst 20 maart 2014. Presentatie MBOcloud.
 • CvI-conferentie: presentatie MBOcloud op donderdag 3 april in Ronde 5.

naar bovenBijeenkomst Netwerk Informatiemanagers 13 februari j.l. in het kader van cloud
De laatste bijeenkomst van het netwerk van informatiemanagers stond wederom (en voorlopig voor het laatst) in het teken van de ‘cloud’.
Twee onderwerpen zijn de revue gepasseerd:

 • Implementatie van het juridisch normenkader cloud services HO
  Binnen het cloudprogramma in het hoger onderwijs is gekeken waaraan cloudservices juridisch gezien moeten voldoen willen instellingen deze kunnen inzetten en wettelijk gezien hun verantwoordelijkheid nemen. Geconcludeerd werd dat dit binnen het MBO net zo goed nodig is (en hoog tijd!). Het stuk behoeft voor implementatie binnen de instellingen verduidelijking. Waar moet bijvoorbeeld een ELO aan voldoen? Waar een leermiddel waarin voortgang wordt bijgehouden? Voldoen de meest gebruikte cloudapplicaties er wel aan? To be continued!
 • MBOcloud implementatie – wanneer wordt het voor jouw instelling interessant?
  Na toelichting van MBOcloud en de MBOcloud-hub kregen we de volgende tips/opdracht mee:
  • Kies voor een groot effect: applicatie(s) met veel gebruikers.
  • Kijk naar aanbieden gevirtualiseerde apps?
  • Kijk naar aanbieden virtuele werkplek?
  • Applicaties voor Taal en Rekenen?
  • Quick win: iECK-scholen en leveranciers
  • Let op: licentie-/afrekenmodellen

Bij Kennisnet staan alle bestanden die gebruikt zijn tijdens de bijeenkomst.

#Novacollege