Een Swayende kennisdeling O365

Op 29 mei 2015 was er een kennisdeling Office365 van saMBO-ICT bij Micrososoft op Schiphol. imageWaarom Swayend, ik denk dat ik iets te vaak het product Sway heb genoemd in de afgelopen maanden. Een aantal presentaties waren omgezet naar een SWAY. Sway is een andere manier van presenteren, zeker geen Powerpoint of Prezi oid. Wel een manier om beeldscherminformatie snel vorm te geven en eventueel passende illustraties, filmpjes en tweets etc. toe te voegen. Dat werkt best goed, soms zelf een beetje eng. Op basis van de geanalyseerde tekst, worden illustratie voorstellen alvast klaar gezet, regelmatig met een verrassende nauwkeurigheid.

De programma commissie heeft blijkbaar ook voor deze dag een mooi programimagema kunnen neerzetten. De opkomst was ruim 75 mensen in het zaaltje bij Microsoft. Overigens een fijne zaal, het kost bijvoorbeeld geen enkele moeite een dergelijk grote groep zonder versterking toe te spreken, met uiteraard techniek die van alle gemakken is voorzien. Dat dan ook nog met een uitstekende catering. We hebben in de aanloop naar deze bijeenkomst als Prg.Cie wel een foutje gemaakt in de aankondiging, Eén van items was “Lessen maken met Office365Paulus School Castricum”. Juist dit item heeft een aantal bezoeker naar Schiphol gelokt. Het is duidelijk dat juist het onderwerp content in een digitale jas heel veel belangstelling heeft. Ik beloof dat we hier in een volgende kennisdeling meer aandacht voor proberen te reserveren.image

Dan de aftrap, Lisanne Bos heet ons hartelijk welkom. Waarna ik nog even probeer aan te geven dat MS een nieuwe baas heeft en dat er duidelijk een andere wind waait uit Redmond. Mobile First en Cloud First zijn de uitgangspunten van Microsoft. Ofwel het moet overal te gebruiken zijn op elk apparaat op elke plek. Daarnaast ontwikkelt men eerst voor de Cloud en daarna voor on premisse. Dat heeft gevolgen voor de on prem ontwikkelingen, die lopen dus altijd achter. Daarnaast komen er wekelijks updates en nieuwe producten op de markt. Je raakt dus een stukje regie kwijt. Daar moet je “je tent wel op voorbereiden”. Hoewel zijn we het al niet gewend, denk aan de updates voor telefoons en tablets. De leverancier gaat ons tempo bepalen en daar zullen we aan moeten wennen.

Dan het programma:

De presentaties komen op de site van saMBO-ICT beschikbaar

 • Hans van der Meer stond als eerste op de rol met een terugblikimage op Ignite. Uiteraard met Mobile en Cloud First. Het doel van MS is om ons te ontzorgen, minder regie dus. Daarnaast een uitgebreide uitleg over Delve i.c.m. Graph. Delen en imagesamenwerken de nieuwe uitdaging voor het onderwijs dus. En dan natuurlijk wat doet machine learning met mijn privacy !! ????
 • Lessons learned bij het eerste gebruik Office365 in de les”. ROC Mondriaan: Marjolein van Daalen, Karin Holderbusch. Zij kwamen met Tips en Tops in een Sway. De eerste Tip was je red dit niet zonder de IT afdeling er bij te betrekken en dat is een terechte opmerking. De neiging bestaat mogelijkte denken, het komt toch uit de Cloud en ik red wel. De PC’s moeten het dan natuurlijk wel doen i.c.m. het (WiFi) netwerk en het accountbeheer moet uiteraard op orde zijn. Een tweede tip was houdt het overzichtelijk, naar mijn mening kan OneNote daar prima diensten leveren. Zit nu al standaard in SharePoint On Prem en Cloud. Mondriaan zet dit onderwijsprogramma overigens in om een gat in de BOT uren op te vullen, best wel een spannend uitganspunt.
 • Lesmateriaal over Office Pro Plus en Office365 via IT Academy” door Reggesteyn en SLBdiensten – Jan Wassink en Ymke Manders. Ymke en Jan vertelden over de mogelijkheden van de IT academy van MS. Je hebt hier als onderwijsinstellingimage gewoon recht op en het is een mogelijkheid om de professionalisering handen en voeten te geven. Hun tip was begin met je studenten. Reggesteyn zet het vooral in als marketing instrument om zich te onderscheiden van de omliggende VO scholen. Grappig om te zien was, dat zelfstudie een beter resultaat opleverde dan begeleide lessen.
 • ROC van Amsterdam – Rob Keemink, Sandra van Eys. Helaas moest Sandra net als Harald van Brederode van de Pauls school om dezelfde reden verstek laten gaan. Zij zijn beide docent en dan gaat de primaire taak voor. Rob Keemink heeft haar taak overgenomen en liet zien waar ROCVA / Flelvoland nu staan. Zij bieden heel vrijheid in hun O365 omgeving en laten bijna alles over aan onderwijsteams. Rob toonde verder een inlever mogelijkheid voor opdrachten die zij hadden laten maken voor hun O365 omgeving. Die wil hij overigens best wel delen in het kader van voor wat hoort wat.
 • Hoe kom ik in de Office365 Cloud?” Onderwijsgroep Tilburg – Joël de Bruin. Joël heeft hier imagezelf al over geschreven op zijn blog. Daar staat ook zijn presentatie en een aantal andere verslagen over deze dag. Ik vond vooral het verschil in aanpak t.o.v ROCVA heel interessant.
 • Lunchen & Netwerken Er bleek best wel een grote mensen aanwezig te zijn die voor het eerst bij MS op bezoek waren. Er werd tijdens de lunch spontaan een rondleiding georganiseerd, die is als heel leuk is ervaren. Daar werd ook de blauwe loper naar Windows 10 uitgelegd.
 • Altijd & Overal leren met Skype for Business (Lync / Skype For Business).Nordwin College – Andries Kuipers. Andries vertelde hoe zij omgaan met Skype for Business. Aspecten die voorbij kwamen waren:
  • Training van soft-skills door de training op (video) vast te leggent.
  • Coaching online van BPV.
  • Video-vergaderen
  • ICT ondersteuning met behulp van schermdeling.
  • Drenthe College gaf vanuit de zaal de mogelijkheid aan om telefonie helemaal te doen met Skype voor Business. Dan moet je wel je eigen telefooncentrale inruilen voor een Office365 E4 licentie. Kan wellicht een interessante businesscase zijn.
 • Ingnite. ROC Nova College – Rob Nijssen. Rob liet inimage enthousiast verhaal zien en horen, hoever hij was met O365 en wat hij gezien had in Chicago. Hij presenteerde op basis van een Sway.
 • We zijn geëindigd met ronde tafel gesprekken en een WrapUp gevolgd door een borrel

Kortom een leuke dag met veel onderwerpen !!!